sábado, 27 de septiembre de 2008

Noruega---Økning i viltpåkjørsler


Antallet sammenstøt mellom bil og vilt i Nord-Trøndelag økte med hele 26% på ett år.I Nord-Trøndelag ble det totalt registrert hele 395 sammenstøt mellom bil og vilt i 2007. Dette er en økning på 26 prosent fra 2006 hvor det var 293 sammenstøt.

Alle fylkene nord for Dovre har hatt en jevn økning i antall viltpåkjørsler de siste årene. Dette viser statistikk utarbeidet av Finansnæringens hovedorganisasjon FNH. Størst økning står de to trøndelagsfylkene for. Øverst på listen over kommunene i Nord-Trøndelag er Steinkjer med 67 registrerte kollisjoner mellom dyr og motorvogn i 2007. Kommuner som Stjørdal, Nærøy og Levanger kommer også høyt opp på statistikken.

Trafikkforsker Tore Vaaje i Gjensidige mener det er sammenheng mellom størrelsen på viltstammene og antall kollisjoner. - Det er i alle fall stor grunn til å tro det. Det er ikke mange tiltak som hjelper mot for eksempel elg-ulykker, men forskerne har funnet ut to ting. Det ene er å rydde vegetasjonen langs veien, og det andre er å drive med avskyting for å få en mindre bestand, sier han.Størst risiko om høsten

Det er om høsten risikoen for kollisjoner mellom bil og vilt er størst, og månedene august til november er spesielt utsatt. - Vi ser også veldig klart at det er på ettermiddagen når det begynner å bli mørkt at det skjer flest påkjørsler av dyr, sier Vaaje

Bilistene kan selv gjøre tiltak som minsker risikoen for sammenstøt og Gjensidige oppfordrer folk til å respektere fartsgrensene og være spesielt oppmerksomme når elgskilt passeres.

Mange millioner forsikringskroner utbetales hvert år for materielle skader ved viltpåkjørsler i Sør-Trøndelag.

- Vi ser at erstatningsutbetalingene på den type ulykker er gjennomsnittlig ganske høye på materielle skader, men det mest alvorlige er at det er en god del dødsulykker forbundet med viltpåkjørsler, sier han i en pressemelding fra Gjensidige.

No hay comentarios: